Site Oficial Dacia Unirea Braila

Dacia Unirea Braila

"Legenda Renaste"

Comunicat OFICIAL CF Brăila!

In aceasta saptamană conducerea CF Brăila a semnat un pre-acord cu avocatul italian Mauro Cavalli, urmând ca acesta să ajute pe termen lung echipa fanion a oraşului Brăila.

Dario Dighera

Dario Dighera

Alături de investitorul italian, a fost cooptat în staff-ul managerial şi antrenorul Dario Dighera – fost antrenor la AC Rimini, cu studiile de specialitate făcute la Coverciano – celebra şcoală de fotbal italiană, care a adus şi doi fotbalişti în probe, un atacant italian de 25 de ani, Salvatore Novello şi un mijlocaş sârb de 20 de ani, Andreja Dojcovic, jucător format în curtea prim divizionarei FK Jagodina.

Odată cu semnarea acestui parteneriat s-a schimbat şi obiectivul echipei, CF Brăila având drept ţel în acest campionat o poziţie cât mai bună în intervalul locurilor 1-6.

Referitor la cooptarea în lotul echipei brăilene a stranierilor Salvatore Novello şi Andreja Dojcovic, Alin Pânzaru a precizat: “Mai avem de susţinut două meciuri amicale, miercuri la Călăraşi şi sâmbătă, acasă probabil, cu Delta Dobrogea Tulcea şi după aceea vom decide dacă, avem sau nu nevoie în această primăvară de noii sosiţi. Să-i vedem la treabă mai întâi”.

În privință băncii tehnice trebuie făcută precizarea că va există un tandem compus din actualul antrenor CF Brăila – Alin Pânzaru și Dario Dighera.CF Braila leadership this week signed a pre-agreement with Italian lawyer Mauro Cavalli, are expected to help the long-term flagship team of Brăila.

Along the Italian investor, he joined the managerial staff and coach Dario Dighera – former coach at AC Rimini, with specialized studies made at Coverciano – famous Italian football school, which brought two players tested, an Italian striker 25-year-old Serbian midfielder Salvatore Novello and 20 years, Andreja Dojcovic, the court first divisional format player FK Jagodina.

With the signing of this partnership has changed and ambition, CF Braila having the goal in this championship as good a position between places 1-6.

With regard to hiring the squad in Braila Stranierilor Salvatore Novello and Andreja Dojcovic, Alin Pânzaru said: “We have to sustain two friendly matches on Wednesday and Saturday Calarasi, home perhaps with Delta Tulcea Dobrogea and then we’ll decide if we or do not need this spring for newcomers. Let’s see the work first. ”

The bank connection parameters must be underlined that there will be a tandem composed of current coach CF Braila – Alin Pânzaru and Dario Dighera.CF Braila guida questa settimana ha firmato un pre-accordo con l’avvocato italiano Mauro Cavalli, dovrebbero aiutare la squadra di punta a lungo termine di Brăila.

Lungo l’investitore italiano, entra a far parte del personale dirigente e allenatore Dario Dighera – ex allenatore AC Rimini, con studi specializzati realizzati a Coverciano – famosa scuola calcio italiano, che ha portato due giocatori testati, un attaccante italiano 25-year-old centrocampista serbo Salvatore Novello e 20 anni, Andreja Dojcovic, il primo giocatore formato Divisional Court FK Jagodina.

Con la firma di questa partnership è cambiato e l’ambizione, CF Braila avendo come obiettivo in campionato migliore posizione possibile entro 1-6 posti.

Per quanto riguarda l’assunzione di squadra in Braila Stranierilor Salvatore Novello e Andreja Dojcovic, Alin Panzaru ha detto: “Dobbiamo sostenere due amichevoli il Mercoledì e Sabato Calarasi, a casa magari con Delta Tulcea Dobrogea e poi decideremo se ci o non hanno bisogno di questa primavera per i nuovi arrivati. Vediamo il primo lavoro. ”

I parametri di connessione bancari va sottolineato che ci sarà un tandem composto attuale allenatore CF Braila – Alin Panzaru e Dario Dighera.