Site Oficial Dacia Unirea Braila

Dacia Unirea Braila

"Legenda Renaste"

COMUNICAT ADMINISTRATOR JUDICIAR DACIA UNIREA BRĂILA!

COMUNICAT OFICIAL

Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvență Lazar Mihaela, cu sediul în Brăila, Bdul. Independenței, nr.16, bl. B5, parter, înregistrată în RFO sub nr. 4133, CUI 34245013, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei ASOCIATIA CLUB SPORTIV DACIA UNIREA BRAILA (in insolventa), cod unic de identificare fiscală RO13614168, cu sediul în Braila, strada Parc Monument, nr 1, jud. Brăila, conform Incheiere nr 104/2018,

Avand in vedere declaratia publica a dlui. Primar al Municipiului Braila Marian Viorel Dragomir din data de 18.10.2018 cu privire la asa  zisa imposibilitate legala de continuare a finantarii ACS Dacia Unirea din fonduri publice motivat de intrarea acesteia in insolventa, prin prezenta intelegem sa

RASPUNDEM PUBLIC

acestor afirmatii, intrucat apreciem ca, in mod total eronat si nelegal, domnul Primar Marian Dragomir sustine ca « din pacate declansarea procedurii de insolventa la un club privat blocheaza orice finantare din fondurile publice. Regulamentele de finantare a echipelor sportive nu permit finantarea cluburilor in insolventa, deoarece in momentul in care un club este in insolventa sau are popriri, toate sumele respective sunt luate de catre executorul judecatoresc sau de cel care asigura insolventa clubului sunt duse in plata datoriilor din vechi »

Afirmatiile Domnului Primar sunt in totala contradictie cu prevederile legale in materia insolventei in vigoare in anul 2018, in speta prevederile art 123 alin 1 din Legea 85/2014 care stabileste ca « contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in derulare sau de declarare a exigibilitatii anticipate pe motivul deschiderii procedurii sunt nule «

Avand in vedere prevederile legale sus citate rezulta fara echivoc ca orice contract aflat in derulare, asa cum este si cel de finantare incheiat intre UAT Braila si ACS Dacia Unirea Braila, nu poate fi reziliat pe motivul intrarii in insolventa, deoarece acest lucru este in mod evident contrar legii.

Daca sustinerea edilului a avut ca fundament Hotărârea nr.28/31.01.2018 a Consiliului Local Municipal de aprobare a Regulamentului propriu de finantare care prevede la art.13 lit.l că nu se pot aloca bani pentru finanțarea activității sportive pentru cluburile care fac ”…obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare” sau se află ”în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare« atunci trebuie mentionat din nou ca este o grava eroare de interpretare.

Astfel, deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitoarei ACS Dacia Unirea Braila nu presupune niciuna dintre starile mentionate anterior (dizolvare/lichidare/faliment). Asociatia nu este dizolvata si nici nu este in faliment, scopul procedurii insolventei fiind clar definit de catre legiuitor la art 2 din Legea 85/2014 si anume »… instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia”

De asemenea, nici afirmatia edilului conform careia banii ar fi utilizati pentru plata datoriilor anterioare deschiderii procedurii nu are fundament si nici temei legal. Legiuitorul prevede in mod expres la art 102 alin 1 din Legea 85/2014 « Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii «

Astfel, datoriile anterioare datei de deschidere a procedurii generale de insolventa vor fi inscrise in tabelul creditorilor acestea urmand a fi achitate conform Programului de plati parte integranta a Planului de reorganizare judiciara ce va fi depus in termenul legal de catre debitoare.

Finantarea acordata de catre Municipalitate in temeiul contractului de finantare nr.14804/05.04.2018 are ca destinatie finantarea activitatilor sportive a asociatiei debitoare, ceea ce presupune ca aceste sume vor fi utilizate pentru activitatea curenta a debitoarei si nicidecum pentru plata datoriilor vechi.

Prin urmare, atragem atentia ca o eventuala stopare abuziva, din punctul nostru de vedere, a finantarii ar conduce in mod indubitabil la imposibilitatea debitoarei de a mai desfasura activitatea pentru care a fost infiintata, de a organiza competitii sportive in conditii optime, cu consecinta inevitabila a imposibilitatii atragerii de fonduri suplimentare, cu titlu de exemplu fara a ne rezuma la acestea, venituri din sponsorizari, publicitate, imagine etc.

Ori, tocmai aceste venituri mentionate anterior reprezinta sursa achitarii datoriilor inscrise la masa credala .

Pentru toate cele expuse anterior solicitam cu maxim respect d-lui Primar al Municipiului Braila – Marian Viorel Dragomir, sa retracteze declaratiile publice din data de 18.10.2018, intrucat acestea sunt de natura sa aduca grave prejudicii materiale si de imagine clubului de fotbal, inclusiv afectarea intereselor creditorilor acestuia si, asa cum a dovedit si in acesti ultimi ani, sa manifeste in continuare deschidere si sprijin si pentru aceasta latura sociala a activitatii cetatenilor Brailei pentru a se putea depasi acest moment foarte greu, in pragul celor 100 ani de existenta.

Cu consideratie,
A.C.S. DACIA UNIREA BRĂILA
prin adm. judiciar, CII Lazar Mihaela

Leave a Reply