Site Oficial Dacia Unirea Braila

Club

I. Misiune 

Menținerea statutului de “echipa orașului”, oferind suporterilor si comunității motive de mandrie si pasiune, afirmarea ca valoare primordială a clubului “formarea de jucători proprii”, impulsionarea dezvoltarii personale și profesionale a jucatorilor, depunere tuturor eforturile pentru a realiza performanță națională și internațională, respectand valorile ce definesc filozofia clubului.

II. Filozofie club

Administratea clubului sportiv in spiritul unei bune guvernării avand ca valori: deschiderea, participarea, răspunderea, eficienţa şi coerenţa.

Deschiderea catre toţi actorii interesaţi – loturile de copii si juniori, loturile de seniori, echipa tehnica, personalul administrativ, partenerii din cadrul aliantelor de afacerii, autorităţile locale, finanţatorii, sponsorii, media, suporterii etc, carora trebuie să li se ofere uşor şi accesibil, informaţii complete privind activităţile clubului, aceasta fiind principala cale de a obţine credibilitate şi suportul necesar succesului.

Participarea ca valoare, are în vedere manifestarea clubului ca actor al comunităţii, dechiderea către public, receptarea semnalelor, a criticilor şi a sugestiilor provenind din comunitate. De asemenea ca si valoare internă, se va caracteriza printr-o participare a intregului colectiv, a executivului şi consiliului de conducere la dezvoltarea strategiei şi la elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţilor clubului.

Răspunderea se referă în primul rând la respectarea obligaţiilor care revin clubului din statutul său de persoană juridică, fiind subiect de drepturi şi obligaţii potrivit reglementărilor juridice, inclusiv fiscale. În acelaşi timp răspunderea trebuie să caracterizeze clubul în toate raporturile sale externe cu toţi partenerii săi, instituţionali sau asociativi. Cea mai importantă răspundere pe care clubul o are va fi cea în raport cu cei cărora le dedică programele sale – suporterii si comunitatea – cărora le generează aşteptări.

Eficienţa este esenţială pentru atingerea misiunii şi pentru îndeplinirea obiectivelor clubului, îndeosebi în condiţiile unei concurenţe crescânde în domeniu. Suportul financiar obţinut şi implicarea autoritatilor locale in sprijinirea clubului depind în mare măsură de modul în care sunt utilizate resursele, de modul în care sunt ele puse în valoare.

Coerenţa exprimă ataşamentul clubului la misiunea pe care şi-a asumat-o. Identitatea clubului se construieşte treptat, prin activităţile si programele derulate, prin performantele sportive, care în timp, vor face din numele clubului un actor cunoscut şi recunoscut în comunitate. O identitate solidă presupune o compatibilitate între misiune şi obiective, între acestea şi activităţile pe care le dezvoltă.